Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zamówienia. Wszystkie podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu w jakim zostały przekazane. W przypadku, gdybyś jednak postanowił iż nie chcesz podawać nam swoich danych, nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia.
2) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do zarządzania nimi (edycja, cofnięcie zgody na przetwarzanie, całkowite usunięcie). Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy pod adresem mailowym: sklep@all4c.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod jeden z podanych numerów:

+48 22 781 41 35
+48 721 542 295
+48 721 542 296

3) Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.
4) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO Inspektora Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
5) Posiadasz pełne prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

I. Kto jest administratorem danych osobowych higienasklep.pl?

Administratorem Twoich danych osobowych jest sklep higienasklep.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

All4Cleaning Łukasz Madejski
ul. Łąkowa 57
05-092 Łomianki
NIP 1181760369
REGON 362937210

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator wdrożył w sklepie higienasklep.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz politykę bezpieczeństwa systemu IT (certyfikat SSL), które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy sklepu higienasklep.pl, którzy zostali przeszkoleni i posiadają stosowane upoważnienie.
B. System IT sklepu higienasklep.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie higienasklep.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas.
Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać dane na koncie użytkownika sklepu higienasklep.pl.

W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny j do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do logowania do sklepu higienasklep.pl i komunikacji związanej z korzystaniem ze sklepem higienasklep.pl
4. numer telefonu – niezbędny do kontaktu z klientem oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez sklep higienasklep.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. Numer telefonu – niezbędny do kontaktu z klientem oraz w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. Numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
3. Numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży (Faktura VAT)

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez sklep higienasklep.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. Imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
a. UPS
2. Imię i nazwisko, adres, NIP, nr tel. wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do:
a. Biuro Rachunkowe

C. Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w sklepie higienasklep.pl. W razie problemów służymy pomocą pod nr. telefonu +48 22 781 41 35
Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez sklep higienasklep.pl.

III. Bezpieczeństwo

Wszystkie dane zbierane przez sklep higienasklep.pl są chronione z racjonalnym użyciem środków technicznych, organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, by wszystkie dane naszych użytkowników były zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem niepowołanych osób. Powiązane podmioty ze sklepem higienasklep.pl zobowiązały się do zarządzania danymi zgodnie z przepisami prawa oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

1. Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, sklep higienasklep.pl takie dane udostępni. W innych wypadkach Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

2. Zmiana polityki bezpieczeństwa higienasklep.pl
Sklep higienasklep.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu higienasklep.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

3. Kontakt
Sklep higienasklep.pl może kontaktować się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a także numeru telefonu.
Używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Ci najbardziej odpowiednie wrażenia dzięki zapamiętywaniu Twoich preferencji i powtarzaniu wizyt. Klikając „Akceptuję”, wyrażasz zgodę na ich użycie.